Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Νέας Μάκρης - Μαραθώνα όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές στις 17/12/2023 είναι:

 • Πρόεδρος : Αγκυσουλάκη Ρόζα
 • Αντιπρόεδρος : Παπαδάκης Γεώργιος
 • Γεν.Γραμματέας : Κοτσαρίνη Δέσποινα
 • Ταμίας : Ρούσση Μαργαρίτα
 • Μέλος : Κατσανεβάκης Ιωάννης
 • Μέλος : Κριτικάκη Χριστίνα
 • Μέλος : Πρινάρης Βασίλης

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Νέας Μάκρης - Μαραθώνα όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές στις 19/12/2021 είναι:

 • Πρόεδρος : Αγκυσουλάκη Ρόζα
 • Αντιπρόεδρος : Κατσανεβάκης Ιωάννης
 • Γεν.Γραμματέας : Κοτσαρίνη Δέσποινα
 • Ταμίας : Κοζωνάκης Βαρδής
 • Μέλος : Κανδαράκης Μιχάλης
 • Μέλος : Παπαδάκης Γεώργιος
 • Μέλος : Πρινάρης Βασίλης

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Νέας Μάκρης - Μαραθώνα όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές στις 15/12/2019 είναι:

 • Πρόεδρος : Αγκυσουλάκη Ρόζα
 • Αντιπρόεδρος : Κοζωνάκης Βαρδής
 • Γεν.Γραμματέας : Κοτσαρίνη Δέσποινα
 • Ταμίας : Ανδρουτσόπουλος Δημήτριος
 • Μέλος : Πεδιώτης Δημήτρης
 • Μέλος : Πρινάρης Βασίλης
 • Μέλος : Κατσανεβάκης Ιωάννης

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Νέας Μάκρης - Μαραθώνα όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές στις 10/12/2017 είναι:

 • Πρόεδρος : Νταγιαντάς Αντώνιος
 • Αντιπρόεδρος : Κρητικάκης Αναστάσιος
 • Αντιπρόεδρος : Τερεζάκης Χαράλαμπος
 • Γεν.Γραμματέας : Αγκυσουλάκη Ρόζα
 • Ταμίας : Ανδρουτσόπουλος Δημήτριος
 • Μέλος : Γκερεδάκης Βαγγέλης
 • Μέλος : Ρούσση Μαργαρίτα

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Νέας Μάκρης – Μαραθώνα όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές στις 13/12/2015 είναι:

 • Πρόεδρος : Νταγιαντάς Αντώνιος
 • Αντιπρόεδρος : Κρητικάκης Αναστάσιος
 • Αντιπρόεδρος : Τερεζάκης Χαράλαμπος
 • Γεν.Γραμματέας : Πεδιώτης Δημήτριος
 • Ταμίας : Ανδρουτσόπουλος Δημήτριος
 • Μέλος : Καρακύκλας Παναγιώτης
 • Μέλος : Γαλανάκη Χρυσούλα

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Νέας Μάκρης – Μαραθώνα όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές στις 8/12/2013 είναι:

 • Πρόεδρος : Νταγιαντάς Αντώνιος
 • Αντιπρόεδρος : Μαρκάκης Χαρίδημος
 • Γεν.Γραμματέας : Τερεζάκης Χαράλαμπος
 • Ταμίας : Κρητικάκης Αναστάσιος
 • Μέλος : Χανιώτη Μαρία
 • Μέλος : Πεδιώτης Δημήτριος
 • Μέλος : Ανδρουτσόπουλος Δημήτριος

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Νέας Μάκρης – Μαραθώνα όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές στις 22/11/2011 είναι:

 • Πρόεδρος : Νταγιαντάς Αντώνιος
 • Αντιπρόεδρος Α΄ : Τζωρτζακάκης Ιωάννης
 • Αντιπρόεδρος Β΄ : Μαρκάκης Χαρίδημος
 • Γεν.Γραμματέας : Χανιώτη Μαρία
 • Ταμίας : Γκερεδάκης Ευάγγελος
 • Αναπλ.Ταμίας : Κρητικάκης Αναστάσιος
 • Αναπλ.Γραμματέας : Τερεζάκης Χαράλαμπος