Ο Σύλλογος μας

Ο Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Κρητών Νέας Μάκρης – Μαραθώνα <<Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ>>, ιδρύθηκε το έτος 1978 και μέχρι σήμερα, βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και πολιτιστικών δρώμενων του Δήμου μας.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε έχοντας ως βασικό σκοπό την κοινή αντιμετώπιση γενικότερων ζητημάτων που αφορούν την Κρήτη και τους Κρητικούς της περιοχής του Δήμου Μαραθώνα και το συντονισμό της δράσης τους για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

Επιγραμματικά ορισμένοι από τους επιμέρους σκοπούς του Συλλόγου είναι: